Clip vui nhộn

Ngoài ngòi nổ Na Uy, Pháo thủ còn phải nhận tin không vui từ 1 trụ cột khác.