1. Thông tin bản quyền

tamchuyen.vn giữ độc quyền trong việc cho phép hoặc không cho phép bạn sử dụng logo, khẩu hiệu, các nhãn hiệu, tên các tính năng và các sản phẩm trí tuệ khác của tamchuyen.vn. Đồng nghĩa với điều này, bạn không được phép trưng bày, không tự ý sử dụng, không nhân danh tamchuyen.vn để truyền đạt, phân phối, chuyển nhượng...dưới bất kỳ hình thức nào các tài sản trí tuệ của tamchuyen.vn mà không được sự cho phép của chúng tôi.

tamchuyen.vn giữ tất cả các quyền bao gồm tất cả các trang, bài viết, chuyên mục, hình ảnh, video, các đoạn code... đều thuộc quyền sở hữu của Hội thích tám chuyện, bạn có thể tham khảo, sao chép, chia sẻ một phần nội dung trang web, tuy nhiên bạn cần phải ghi rõ nguồn gốc trong bài viết của bạn dưới dạng:

2. Xử lý vi phạm về bản quyền

Nếu không ghi rõ nguồn gốc thì bạn đã vi phạm quyền tác giả. Với những trường hợp vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm mà chúng tôi sẽ có những hành động phù hợp, nếu nhẹ chúng tôi sẽ công bố các trang vi phạm vào danh sách đen trên tamchuyen.vn, nếu ảnh hưởng nặng, làm tổn hại đến hình ảnh, uy tín của tamchuyen.vn chúng tôi sẽ tiến hành khởi kiện theo quy định của pháp luật.

Mọi chi tiết về quyền tác giả của tamchuyen.vn bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

HỘI THÍCH TÁM CHUYỆN

 

Administrator