Bao giờ mới xong đây

Bao giờ mới xong đây

Chiến lược gia người Đức muốn tăng cường sức mạnh cho hàng công đội nhà.