Học lập trình New-bie


Lượt xem: 1105
Ngày đăng 21:07 Thứ tư 03/01/2024

Hội nghiên cứuHọc đi đôi với hành. Học lập trình New-bie

7.1. TỔ CHỨC THI CÔNG

            <h1>Theo cấp đường, điều kiện địa hình, tổ chức thi công dựa vào các cơ sở:</h1>

            Tận dụng tối đa các công trình sẵn có và giảm đến mức tối thiểu các công trình phụ tạm trong thi công;

            Lực lượng thi công:

            Các công ty xây lắp thuộc ngành giao thông …. Các công ty này đều đã tham gia xây dựng nhiều công trình, có đội ngũ cán bộ nhiều kinh nghiệm, công nhân lành nghề, thiết bị đồng bộ và ngày càng hiện đại.

            Ngoài các đơn vị chuyên nghiệp trên có thể sử dụng lao động ở địa phương vào các công việc thủ công như bóc đất hữu cơ, chặt cây, phát quang….

            Một số điểm chú ý khi thi công:

            Công trình đường đòi hỏi chất lượng thi công cao. Xuất phát từ đặc điểm của mạng lưới giao thông hiện tại thuận lợi và đội ngũ thi công mạnh, dự kiến thi công bằng cơ giới là chính. Tuy nhiên cần kết hợp với thủ công ở những hạng mục không thể làm bằng máy như đã nêu ở trên.

            Tận dụng các nhà máy hiện có để chế tạo các cấu kiện bê tông, thép…. Cố gắng giảm thiểu các khối lượng phải chế tạo tại hiện trường.

            Khi thi công mặt đường dùng phương pháp cuốn chiếu để đảm bảo sự đồng đều và bằng phẳng của các lớp và của mặt đường theo yêu cầu kỹ thuật.

            Ban hành các quy trình và quy định kỹ thuật thi công áp dụng cho tuyến đường, có tập huấn cho cán bộ kỹ thuật và giám sát chặt chẽ trong quá trình thi công.

            - Lực lượng thi công tuyến đường là các đơn vị xây lắp trong nước.

            - Sử dụng lao động ở địa phương vào các công việc thủ công. Tuy nhiên lực lượng lao động cơ giới, chuyên nghiệp của các đơn vị thi công là chủ yếu.

7.2. SƠ ĐỒ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ

            Sử dụng công nghệ truyền thống hiện đang áp dụng thi công trên các tuyến như Đường Hồ Chí Minh, Qlộ 1, Quốc lộ 15 và các tuyến đường lân cận đang thi công.


Thủy Mộc | 07/03/2021 18:29:33
  5